Refundacja I Dofinansowanie
Image

Przy zakupie aparatów słuchowych warto korzystać z różnych form dofinansowania. AsoMed ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu pacjenci mogą skorzystać z zakupu uwzględniając dofinansowanie NFZ. Osobom posiadającym stopień niepełnosprawności pomagamy w uzyskaniu dodatkowych dofinansowań ze środków m.in. PFRON (MOPS. PCPR). 

Dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia:

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup aparatów słuchowych raz na 5 lat.  Osoby do 26 roku życia mogą starać się o dofinansowanie raz na 3 lata. Przy znacznym stopniu niepełnosprawności (I stopień) można starać się o dofinansowanie przed upływem 5 lat, jeżeli nastąpi np. znaczne pogorszenie słuchu.

Poniżej w tabelach znajdziecie Państwo wielkość dofinansowań do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne.

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne

Dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia 2000 zł x 2 = 4000 zł (do dwóch aparatów słuchowych, raz na 3 lata) 60 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych, każdorazowo, zgodnie z zaleceniami lekarza)

Dla pacjentów powyżej 26. roku życia

700 zł x 2 = 1400 zł (do dwóch aparatów słuchowych) 50 zł x 2 (do dwóch wkładek indywidualnych, raz na 5 lat)
Systemy wspomagające słyszenie dla pacjentów do 26 roku życia (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50%) 2750 zł (do systemu wspomagającego słyszenie - system FM)

 

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne

Dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia 1800 zł x 2 = 3600 zł (do dwóch aparatów słuchowych, raz na 3 lata)
Dla pacjentów powyżej 26. roku życia 1260 zł x 2 = 2520 zł (do dwóch aparatów słuchowych, raz na 5 lat)

 

Dofinansowanie na aparat słuchowy z PFRON / MOPS / PCPR

Część osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego z MOPS /PCPR (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), które korzystają ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

W województwie pomorskim kwoty dofinansowań uzależnione są od środków jakimi dysponuje PFRON i ustalane są indywidualnie po rozpatrzeniu wniosku pacjenta.

 

Warunkiem do otrzymania dofinansowań z PFRON / MOPS / PCPR jest spełnienie następujących kryteriów:

1.Posiadanie grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny).

2.Posiadanie potwierdzonego wniosku na aparat słuchowy w oddziale NFZ.

3.Dochód nie może przekraczać określonej kwoty na jednego członka rodziny, ustalonej przez MPiPS.

4.Złożyć stosowny wniosek w MOPS / PCPR, kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy.

 

Inne dofinansowania

Pacjent może również uzyskać dofinansowanie z innych instytucji, np.:

- zakładu pracy,

- z innych fundacji (Polsat, TVN).

Uwaga, specjaliści w AsoMed pomogą Państwu przy załatwieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniami do aparatów słuchowych. Podpowiedzą, z jakich dofinansowań możecie skorzystać oraz gdzie i jakie dokumenty należy złożyć. Zapraszamy do kontaktu z nami.