O niedosłuchu
Image

Ubytek słuchu jest zaburzeniem funkcjonowania układu słuchowego, który objawia się ograniczeniem zdolności do słyszenia dźwięków. W większości przypadków niedosłuch postępuje bardzo wolno, w związku z czym trudno od razu zauważyć pogarszającą się percepcję dźwięków. Dlatego, też często bywa tak, że to otoczenie osoby niedosłyszącej zazwyczaj jako pierwsze zauważa narastający problem.

 

Jeżeli często prosisz rozmówców o powtórzenie, najprawdopodobniej związane jest to z ubytkiem słuchu. Wiele osób z uszkodzonym słuchem "ustawia" coraz większą głośność telewizora oraz może mieć problemy ze słyszeniem np. dzwonka do mieszkania, dzwonka telefonu oraz różnych sygnałów ostrzegawczych.

 

Wraz z pogłębianiem się niedosłuchu zaczynają się coraz większe problemy ze zrozumieniem mowy, co sprawia wiele trudności podczas konwersacji. Osoby z ubytkiem słuchu o wiele gorzej rozumieją mowę, przy czym słuchanie jej, zwłaszcza w hałaśliwym otoczeniu, wymaga od nich dużego wysiłku oraz koncentracji. Nierzadko pacjenci dotknięci niedosłuchem rezygnują ze spotkań towarzyskich, mają gorsze wyniki w pracy i szkole.

 

Ubytek słuchu jest zatem nie tylko problemem medycznym, ale i społecznym. Przyczynia się on do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia i zaniechania szeroko pojętej aktywności społecznej.

Image