Badania Tympanometryczne (Audiometria Impendancyjna)
Image

Audiometria impedancyjna obejmuje tympanometrię, pomiar podatności błony bębenkowej, pomiar podatności akustycznej układu przewodzącego ucha i rejestrację odruchów z mięśni śród usznych, tj. mięśnia strzemiączkowego i mięśnia napinacza błony bębenkowej.

Tympanometria jest to nieinwazyjna metoda badania słuchu. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym tak, aby uzyskać takie jakie panuje w uchu środkowym.

W wyniku przeprowadzonego badania powstaje krzywa tympanogramu, za pomocą której można zdiagnozować m.in. pęknięcie błony bębenkowej, infekcje ucha środkowego, niedrożność trąbki Eustachiusza i nieprawidłowość zanikania odruchu strzemiączkowego.

Audiometria impedancyjna jest szczególnie pomocna w rozpoznawaniu schorzeń ucha środkowego, takich jak:

  • dysfunkcja trąbki słuchowej,
  • wysiękowe zapalenie ucha środkowego,
  • otoskleroza,
  • przerwanie łańcucha kosteczek.