Otoemisja
Image

Badanie to pozwala na wykrycie niedosłuchu, już od pierwszych dni życia dziecka. Przeprowadzane jest bez aktywnego udziału pacjenta, dlatego można je wykonać u każdego, bez względu na wiek i stan zdrowia. Jest to nieinwazyjne badanie słuchu, pozwalające na ocenę funkcjonowania komórek słuchowych.

Działanie otoemisji (OAE) opiera się na zjawisku fizjologicznym, które polega na emisji przez ucho wewnętrzne dźwięków w odpowiedzi na bodziec akustyczny (trzask). Słaby sygnał emitowany jest przez ucho wewnętrzne do otoczenia (przewód słuchowy zewnętrzny), skąd może być rejestrowany za pomocą aparatu do pomiaru OAE. 

Pomiar ten powinien odbywać się w dźwiękoszczelnych warunkach, dlatego pacjent podczas tego badania znajduje się w kabinie ciszy. W przewodzie słuchowym (zewnętrznym) badanego ucha umieszcza się sondę pomiarową, w której znajduje się głośnik nadający dźwięk i czuły mikrofon odbierający otoemisję ze ślimaka. Sonda pomiarowa połączona jest z aparatem przetwarzającym dane oraz z komputerem, na którym rejestrujemy wynik w postaci wykresu. 

Badanie to nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dlatego jest badaniem płatnym. Konieczna jest także wcześniejsza rejestracja.