Badania Audiometryczne (Audiometria Totalna)
Image

W audiometrii tonalnej badanie słuchu polega na pomiarze, przy przewodnictwie powietrznym oraz kostnym, ubytku słuchu dla tonów sinusoidalnych o różnych częstotliwościach. Wyniki są prezentowane w postaci krzywych zwanych audiogramami, które przedstawiają próg słyszenia. Jest on określany poprzez stopniowe wzmacnianie tonu. Pasmo częstotliwości w jakim przez najmniejszą wartość słyszalnego tonu pozwala się wyznaczyć próg słyszenia utrzymuje się w przedziale od 250Hz do 8kHz.

Osoba wykonująca badanie (w naszym gabinecie jest to dyplomowany protetyk słuchu), zaprasza do specjalnej, wyciszonej kabiny pomiarowej, gdzie badanemu zakładane są słuchawki oraz otrzymuje on tzw. przycisk odpowiedzi. Do badanego ucha podawany jest ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Zadanie pacjenta polega na sygnalizowaniu przez naciśnięcie przycisku, poziomu, przy którym zaczyna słyszeć jakikolwiek dźwięk. Po wykonaniu badania dla jednego ucha, jest ono powtarzane dla ucha przeciwnego.

Wynik oraz wyjaśnienie badania otrzymują Państwo od razu. Badanie to jest wykonywane bezpłatne.